Getoonde content is geschikt voor bezoekers jonger dan 24.
U ziet een versie van de website waarop geen aanbieders en promoties getoond worden. Toon aanbieders en promoties
Deze website versie toon aanbieders en promoties. Geen aanbieders en promoties tonen.

Privacybeleid

Privacyverklaring

Liveblackjack.nl is erop gericht om alle persoonsgegevens te beschermen die u aan ons verstrekt (“Persoonsgegevens”). Persoonsgegevens gaan om alle informatie over uzelf, zoals uw naam, adres, geboortedatum, betalingsgegevens en alle andere informatie over uzelf die u aan ons verstrekt. Liveblackjack.nl zal ervoor te zorgen dat het gebruik van uw Persoonsgegevens overeenkomt met de regelgeving op het gebied van gegevensbescherming en privacy in de landen waar wij actief zijn. Zodoende heeft Liveblackjack.nl dit beleid opgesteld om u ervan op de hoogte te stellen hoe uw Persoonsgegevens door ons gebruikt worden.

Verzamelt onze website uw Persoonsgegevens?

Het is mogelijk dat u ervoor kiest om aanvullende informatie aan ons te verstrekken in het geval dat u op het openbare gedeelte van deze website uw naam en adres achterlaat om informatie op te vragen over onze producten en diensten. Om u te registeren bij Liveblackjack.nl zult u gevraagd worden om uw Persoonsgegevens in dit gedeelte in te vullen.

Hoe wij uw Persoonsgegevens zullen gebruiken

Wij zullen uw Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de wetgeving voor gegevensbescherming die hiervoor van toepassing is. Liveblackjack.nl is van plan om uw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden te gebruiken: het beheer van onze eigen accounts en gegevens; toezicht op websitegebruik en de kwaliteit van onze diensten; en u op de hoogte houden over producten en diensten waar u geïnteresseerd in zou kunnen zijn (“de doeleinden”). Alle opgeslagen informatie blijft het eigendom van Liveblackjack.nl en zal alleen voor de hierboven genoemde doeleinden gebruikt worden.

Om de goede kwaliteit van onze diensten te kunnen waarborgen is het mogelijk dat wij schriftelijke communicaties en e-mails controleren die u naar ons gestuurd heeft. E-mails van/naar de openbare en afgeschermde gedeelten van deze website zijn niet versleuteld. Liveblackjack.nl raadt u aan om ons geen Persoonsgegevens per e-mail te sturen.

Openbaarmaking van uw Persoonsgegevens

Het is mogelijk dat uw Persoonsgegevens, voor de hierboven genoemde doeleinden, worden overgedragen of openbaargemaakt aan een derde partij die door ons is ingehuurd of een zakenpartner die geschikt is om uw Persoonsgegevens te verwerken voor de doeleinden die in deze privacyverklaring vermeld zijn. Wijzelf en deze bedrijven kunnen van tijd tot tijd van derden gebruik maken om uw Persoonsgegevens te verwerken voor de doeleinden die hierboven beschreven zijn. Dergelijke dataverwerking zal geregeld worden door middel van een contract dat overeenkomt met de daarvoor bestemde wetgeving die de gegevensbescherming waarborgt. Uw persoonsgegevens kunnen ook overgedragen worden aan relevante overheids-, regelgevende en wetshandhavingsinstanties in gevallen waar hier een wettelijke verplichting voor bestaat.

Toestemming

Door ons uw Persoonsgegevens te geven, verleent u toestemming aan Liveblackjack.nl om uw Persoonsgegevens te verwerken en door te geven voor de doeleinden en anderszins die in deze verklaring vermeld staan. Mocht u op enigerlei wijze wensen uw toestemming te wijzigen, aan te passen of te beperken, of heeft u twijfels, dan raden wij u aan om ons hiervan op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen naar [email protected]

Loggegevens

Wij willen u ervan op de hoogte stellen dat wij zogeheten loggegevens verzamelen die uw browser naar ons verstuurt iedere keer wanneer u onze dienst bezoekt. Deze loggegevens kunnen gegevens omvatten zoals het IP-adres van uw computer, uw browserversie, de pagina’s van onze website die u bezocht heeft, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die op deze pagina’s besteed heeft, alsmede andere statistieken.

Cookies

Cookies zijn bestanden die een kleine hoeveelheid data bevatten die algemeen gebruikt worden als anonieme unique identifier. Deze worden naar uw browser gestuurd door de websites die u bezoekt en worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer.

Deze website gebruikt Google Analytics wat de meest gebruikte web analytics-dienst op het internet is. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over websitegebruik samen te stellen voor websitebeheerders en om andere diensten te verlenen op het gebied van website- en internetgebruik. Wij gebruiken de informatie om rapporten samen te stellen om onze website efficiënter te laten werken.

De verzamelde gegevens worden samengevoegd om ontwikkelingen en gebruikspatronen te laten zien op het gebied van bedrijfsanalyses, website- en platformverbeteringen en prestatiegegevens. De verschillende soorten informatie die wij verzamelen zijn onder andere hoeveel bezoekers onze websites aantrekken, wanneer en hoe lang zij de website bezocht hebben en welke delen van de website zij bekeken hebben. Deze gegevens geven ons inzicht in welke pagina’s het meest/minst populair zijn en het laat zien hoe bezoekers zich op de site verplaatsen.

Beveiliging

Wij stellen uw vertrouwen op prijs wanneer het gaat om het verstrekken van uw Persoonsgegevens en daarom streven wij ernaar om deze gegevens te beschermen door hiervoor commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken. Echter, wees u ervan bewust dat geen enkele wijze van overdracht via het internet of elektronische opslag 100% veilig en betrouwbaar is; vandaar dat wij de absolute veiligheid van uw gegevens niet kunnen garanderen.

Links naar andere websites

Onze website kan links naar andere websites bevatten. Als u op de link van een derde partij klikt, dan zult u naar deze website doorgestuurd worden. Houdt u er rekening mee dat deze externe websites niet door ons beheerd worden; vandaar dat wij u met klem aanraden om de privacyverklaringen van deze websites door te nemen. Wij hebben geen toezicht op deze websites en wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de werkwijzen van websites en diensten die door derden verzorgd worden.

Algemene informatie

Wij zullen u er zo snel mogelijk van op de hoogte stellen mochten de doeleinden voor gegevensverwerking veranderen, en wij zullen u om aanvullende toestemming vragen voor het geval dit nodig is.

U kunt contact met ons opnemen via het e-mailadres van deze website voor volledige informatie over Liveblackjack.nl, voor een kopie van uw Persoonsgegevens of voor elke andere vraag over ons beleid op het gebied van gegevensbeveiliging.

Zoals eerder vermeld is kunt u via e-mail contact met ons opnemen.

Veranderingen

Ons privacybeleid kan aan wijzigingen onderhevig zijn. Wij zullen uw rechten die verankerd zijn in dit privacybeleid niet terugbrengen zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Alle veranderingen in ons privacybeleid zullen op deze pagina gezet worden; in het geval dat de veranderingen aanzienlijk zijn zal een prominentere mededeling hierover gedaan worden (inclusief, voor sommige diensten, een email ter kennisgeving over de veranderingen in het privacybeleid).