Blackjack Strategie

Als je niet direct Blackjack maakt nadat de kaarten zijn gedeeld, gaat het spel verder. Als je direct Blackjack maakt wordt je namelijk meteen uitbetaald en heb je die ronde gewonnen. Indien jij of de deler geen Blackjack maakt met de eerste hand speel je verder.

liveblackjack.nl blackjack strategie

Plaats je inzet

Maar voordat je je kaarten gedeeld krijgt dien je eerst jouw inzet te plaatsen. Aan deze inzet zit altijd een minimum en maximum verbonden. Dit verschilt per tafel, zo kun je een tafel zoeken die goed bij je budget past. Nadat je hebt ingezet zal elke speler twee kaarten ontvangen, evenals de deler. De kaarten van de speler zullen beide face up – kaarten zichtbaar – gedeeld worden, de deler ontvangt één kaart open, één kaart gesloten.

Even Money

Zoals gezegd heb je direct Blackjack als je een Aas en een plaatje of een tien gedeeld krijgt. Je ontvang vervolgens direct jouw winst. Bij een Blackjack krijg je 1,5 keer uitbetaald. Indien de dealer een Aas heeft als open kaart, dan heeft de bank dus ook kans op Blackjack. Als speler kun je dan kiezen voor ‘Even Money’. Dan krijg je 1 keer uitbetaald voordat je zeker weet of de dealer een Blackjack heeft of niet. Dan heb je dus in ieder geval winst, want als je als speler Blackjack hebt en de dealer heeft ook Blackjack, dan krijg je geen winst uitbetaald, en blijft alleen je inzet staan.

Insurance

In het geval dat je als speler niet direct Blackjack hebt, maar de bank wel een Aas laat zien, heb je kans om tegen de bank te verliezen. Je kunt dan kiezen voor ‘Insurance’ – een verzekering tegen de hand van de deler. Deze verzekering bestaat uit de helft van je oorspronkelijke inzet. Indien de bank dan Blackjack blijkt te hebben wordt je verzekering twee maal uitbetaald, zodat je het verlies van je oorspronkelijke inzet wordt gecompenseerd.

Nadat dus je eerste kaarten gedeeld zijn en zowel jij als de dealer geen direct kans op blackjack heeft  zal het spel verder gaan. Vervolgens is het de zaak om zo dicht mogelijk bij de 21 punten te komen, dichter dan de deler en zonder hier over heen te gaan. De eerste keus is nu aan de speler. Je hebt verschillende opties. Het is verstandig om hierbij goed te kijken naar de beste Blackjack Strategie. Zo kan je precies zien wat de beste keuze is op welk moment.

Opties spelvervolg Blackjack:

  • Kopen; nog een kaart vragen aan de dealer
  • Passen; je hand laten staan zoals hij is gedeeld, je krijgt geen extra kaart.
  • Splitsen; als je twee kaarten van dezelfde waarde hebt splits je de kaarten en speel je verder met twee aparte handen en plaats je nogmaals dezelfde inzet als je originele inzet.
  • Dubbelen; als je een puntentotaal van 9, 10 of 11 punten hebt, of een Aas met een 8 of een 9, mag je verdubbelen. Je verdubbelt je inzet en mag nog 1 kaart vragen van de dealer.
  • Opgeven; je geeft je hand op en verliest direct de helft van je inzet, dit is niet in elk casino mogelijk.

Kopen
Kopen is gewoon gratis, je hoeft niks extra’s in te zetten om een extra kaart te krijgen. Je kunt zo veel kaarten ontvangen als je wilt, totdat je over 21 punten gaat.

Passen
Als je tevreden bent met je hand, pas je. Je zal geen extra kaart ontvangen en wanneer alles spelers klaar zijn, en de deler ook klaar is met kaarten vragen zal gekeken worden wie er heeft gewonnen.

Splitsen
Wanneer je twee kaarten met een gelijke waarde hebt ontvangen, mag je splitsen. Je zet dan nogmaals je originele inzet in, en speelt verder met als het ware twee aparte handen. Je mag twee Azen ook splitsen, maar dan mag je nog maar een kaart vragen bij elke hand. Bij andere kaarten dan een Aas mag je zoveel kaarten kopen als je wilt.

Het hangt af van het casino hoe vaak je mag splitsen, want het is natuurlijk mogelijk dat je weer een paar krijgt. Soms mag je maar een keer splitsen, soms 3 keer en soms oneindig. Als het het beste is om te splitsen, splits dan altijd zo vaaak het toegestaan is.

Dubbelen
Een andere optie is om te dubbelen. Dubbelen houdt in dat je je originele inzet verdubbelt en je nog enkel 1 kaart kan kopen. Dit is in bepaalde gevallen een goed idee, bijvoorbeeld wanneer de deler kaarten heeft waarbij hij zich makkelijk ‘dood deelt’  (busted) en jij een goede kans maakt om dicht bij of op 21 punten te komen.

Opgeven
Niet in elk casino mag je opgeven. Opgeven houdt in dat je na het delen van de kaarten je hand al dood laat verklaren (busted). Dit kan je bijvoorbeeld doen als je kansen om te winnen erg slecht zijn. Je verliest dan maar de helft van je inzet. Het hangt van het soort Blackjack af, Amerikaanse of Europese Blackjack of je mag opgeven voordat de deler Blackjack heeft gecontroleerd of pas erna.

Uitbetalen

De bank zal na de spelers kaarten kopen of passen. De uitbetaling hangt dan af van wat de bank voor kaarten krijgt. De bank zal op de meeste Blackjack tafels doortrekken tot een puntentotaal van 17  is bereikt. Daarna past de bank. Bij sommige casino’s of online casino’s zal de bank doortrekken tot een harde 17. Dat houdt in dat als de bank een zachte 17 heeft, met een Aas die dus voor 1 of 11 punten kan worden gezien, er wordt doorgetrokken tot een harde 17 waarbij het puntenaantal niet kan veranderen door het soort kaarten en een Aas dus als 1 punt telt. Dit hangt af van het casino waar je speelt, en is altijd in het voordeel van het casino.

  • De bank is dood (busted); de bank trekt zichtzelf dood en de spelers die minder dan 21 punten hebben krijgen 1 tegen 1 uitbetaald.
  • De bank heeft minder dan 21 punten; de deler zal de kaarten en inzetten van de spelers die minder dan de bank hebben verwijderen. Alleen de kaarten en inzet van de spelers die hetzelfde puntenaantal hebben of een hoger puntenaantal dan de bank blijven staan.
  • De bank heeft evenveel punten als een speler; het is dan gelijkspel. De speler wint niets maar verliest ook niets. Je inzet blijft dan staan.
  • De speler heeft meer punten dan de bank; dan heeft de speler gewonnen en zal 1 tegen 1 worden uitbetaald.

Europees of Amerikaans Blackjack

In Europa deelt de deler zichzelf vaak 1 kaart en nadat alle spelers zijn uitgespeeld, geeft de deler zichzelf een tweede kaart. In Amerika ontvangt de deler vaak direct twee kaarten, waarvan er een gesloten is. Als de deler dan een Aas, plaatje of een 10 heeft dan zal hij checken of hij Blackjack heeft. Dit doet hij dan dus voordat de spelers hebben gespeeld. Het voordeel is hier voor de spelers omdat ze dus niet verdubbelen of splitsen voordat ze zeker weten dat de bank geen Blackjack heeft. Je zet dus als speler niet meer in als je een Blackjack riskeert. Tevens weet je de punten van bank en kan je je strategie hier dus meteen op aanpassen.